На 26 март, 2019 г. в БТА проведохме пресконференция за представяне на Фондация "Ендометриоза и репродуктивно здраве". На пресконференцията обяснихме какво представлява ендометриозата, колко често срещана е, и какви са проблемите, свързани с нея, с които се сблъскваме...