Фондацията

Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” е създадена през януари 2019 г. с основна цел изграждане и формиране на устойчива здравна култура относно заболяването ендометриоза и репродуктивното здраве като цяло.

Нашата визия

Вярваме, че заедно можем да подобрим начина на живот на жените с ендометриоза и да работим за бъдеще, в което здравната култура е на по-високо ниво, а репродуктивните способности на жените са приоритет както за самите тях, така и за обществото като цяло.

Нашата мисия

Информираност

Разпространение на информация и знания относно състоянието ендометриоза,
лечение, методи за профилактика, образоване и повишаване на здравната култура на жените в България

Подкрепа

Подкрепа на страдащите чрез холистичен подход и активно съдействие за решаване на проблемите, предизвикани и свързани със състоянието ендометриоза

Гласност

Повишаване на осведомеността на обществото относно физическите, емоционалните и социалните проблеми, които състоянието ендометриоза предизвиква, и създаване на успешен модел за подпомагане на решаването им.

Нашите ценности

Да предоставяме високо ниво на информираност и гласност

Да бъдем най-добрият източник на информация по темите за женско и репродуктивно здраве 

Да предоставяме качествена подкрепа и да насърчаваме съпричастност към проблемите, свързани с ендометриоза и репродукция

Да работим по открит, прозрачен, етичен и разбираем начин

Да уважаваме експертизата на лекарската общност и всеотдайността на специалистите в областта на репродуктивното здраве

Да насърчаваме хората да си помагат и да се грижат за себе си

Защо го правим

фактори, които пречат на жените с ендометриоза да получат адекватна грижа:

Недостатъчно обща информираност

Въпреки че е толкова разпространена, обществото не знае почти нищо за ендометриозата и повечето жени не могат да разпознаят симптомите навреме, както и не получават достатъчно надеждна и пълна информация за болестта, когато бъдат вече диагностицирани.

Липса на разбиране и цялостен подход от медицинските лица

Заради разнообразието или липсата на симптоми, често се стига до години лутане и грешни диагнози, преди ендометриозата да бъде правилно диагностицирана. От ключово значение е ендометриозата да бъде открита навреме и лекувана правилно, а холистичния подход към тялото е нещо, което липсва все още в традиционните медицински практики.

Липса на информираност относно най-новите изследвания и работещи практики в световен мащаб

В световен мащаб нарастват проучванията в областта на ендометриозата, но тези знания рядко
стигат до общопрактикуващите и репродуктивни гинеколози на местна почва.

Нашата дейност

Образователна дейност по темите женско здраве, репродуктивни проблеми и ранно диагностициране на ендометриоза – провеждане на семинари, срещи, конференции и други публични мероприятия за информиране и представяне на методи за лечение на ендометриоза, както и информиране на широката общественост по въпросите на женското и репродуктивно здраве.

Консултиране на жени, диагностицирани с ендометриоза, с помощта на специалисти в тази област, с цел запознаването им с методите на лечение и необходимите здравословни промени в начина им на живот.

Поддържане на контакти с медицински специалисти, болнични заведения и други организации в областта на женското и репродуктивно здраве с цел оказване на съдействие на жени,
нуждаещи се от лечение.

Поемане на инициативи и участие в разработването на проекти за набиране на средства за разясняване и приложение на съвременните методи за лечение на ендометриоза.

Организиране и провеждане на ежегодни кампании за набиране на средства за осъществяване
целите на Фондацията.

Организиране и участие в национални и международни срещи, конференции, медицински конгреси, семинари, благотворителни концерти и кампании, с цел постигане целите на Фондацията.

 

Събития

Информация за дейността ни и предстоящите събития можете да откриете в календара:

Текущи проекти

Управителен съвет

Членове на управителния съвет на фондацията

Мария Георгиева

Мария Георгиева

Управител, учредител

Анна Димитрова

Анна Димитрова

Заместник управител, съучредител

Катерина Иванова

Катерина Иванова

Координатор, съучредител

Искам да вдъхновявам жените да се грижат за себе си и да поемат отговорност за здравето си, да не спират да търсят и откриват правилния път за себе си. Мечтата ми е за мащабност и социален отзвук на проекта и промяна в моделите на третиране на ендометриоза в национален план.

Мария Георгиева

Бих искала да споделя всичко, което научих, с колкото може повече жени, за да им спестя грешките, притесненията и незнанието, през които минах аз, и да им дам надежда за по-добър живот.

Анна Димитрова

За мен положителното въздействие на фондацията се изразява в подобреното качество на живот на жените с ендометриоза в страната, оказаната подкрепа, повишеното разбиране на нуждите им и цялостната повишена здравна култура на хората в България, особено по отношение на женското здраве

Катерина Иванова

За връзка с нас

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас: