0888 27 77 45 info@endometriosis.bg

Доц. д-р Светлозар Стойков

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, гр. Велико Търново

Светлозар Николов Стойков, роден на 30 юли 1960 г., гр. Велико Търново. Женен, с 4 деца.

ОБРАЗОВАНИЕ И ДИПЛОМИ:

1977 г. – приет е за студент по медицина ( 10-ти  клас) от Национална олимпиада по биология.

1978 г. – завършва средното си образование в Природо-математическа гимназия в родния си град, с пълно отличие и златен медал.

1986 г. – придобива висше медицинско образование в Медицински университет, гр. Плевен, като първенец на випуск (диплом № 1246/86).

1992 г. – придобита специалност по акушерство и гинекология (диплом № 38546/01.01.92).

1994 г. – диплом за научна степен “Кандидат на медицинските науки” (доктор) (диплом №23052/29.04.94).

2007 г. – диплом за ОКС “магистър по икономика”, специалност “Застраховане и социално дело”,  магистърска програма “Здравен мениджмънт”, в Стопанска академия “Д. Ценов”, гр. Свищов (диплом №039268/27.04. 2007).

2007 г. – диплом за доцент към Акушерска клиника, при Катедра “Акушерство и гинекология”, МУ- Плевен (диплом № 24227/11.05. 2007 г.)

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ:

1986-1987 г. – ординатор в АГО при Районна болница, гр. Горна Оряховица.

1987-1990 г. – ординатор в АГО при Окръжна болница “Д-р Стефан Черкезов”, гр. Велико Търново.

1990-1993 г. – редовен аспирант в Катедра “Акушерство и гинекология” при ВМИ-Плевен.

1993-1996 г. – ординатор по чл. 68 в Катедра “Акушерство и гинекология” при ВМИ-Плевен.

1996-2007 г. – асистент, старши асистент, главен асистент в Катедра “Акушерство и гинекология” при МУ-Плевен.

2007 г. –доцент по акушерство и гинекология към Акушерска клиника, при Катедра “Акушерство и гинекология”, МУ-Плевен

2008 г. – Ръководител-катедра “Акушерски грижи” при факултет “Здравни грижи”, МУ-Плевен.

2015 г. – Началник-отделение по акушерство и гинекология, МОБАЛ „Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново

2015 г. – Доцент към Катедра „Здравни грижи”, при Медицински университет, гр. Варна

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

У нас и в чужбина – 15.

Научни публикации и участия в научни форуми у нас и в чужбина – 90.

Ако нуждаете от правна подкрепа: