0888 27 77 45 info@endometriosis.bg

Документи и финанси

Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” се финансира чрез дарения и изпълнение на проекти от финансиращи организации.

Устав и етичен кодекс

УСТАВ

УСТАВ

ERHF Charter

ERHF Charter

Етичен кодекс

Етичен кодекс

Дейност

Образователна дейност по темите женско здраве, репродуктивни проблеми и ранно диагностициране на ендометриоза.

Подкрепа и консултиране на жени, диагностицирани с ендометриоза, с помощта на специалисти в тази област.

Поддържане контакти с медицински специалисти, болнични заведения и други организации в областта на женското и репродуктивно здраве с цел оказване на съдействие на жени,
нуждаещи се от лечение.

Организиране и провеждане на ежегодни кампании за информираност.

Организиране и провеждане на семинари, разговори и лекции по темите женско и репродуктивно здраве.

Организиране и участие в национални и международни срещи, конференции, медицински конгреси, семинари, благотворителни концерти и кампании, с цел постигане целите на Фондацията.

 

 

Детайлна информация

В годишните отчети ще откриете подробна информация за дейността на фондацията

Годишни отчети

Отчет за 2020 г.

Отчет за 2020 г.

Отчет за 2019 г.

Отчет за 2019 г.

2019 Annual report

2019 Annual report

За връзка с нас

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас:

Ако нуждаете от правна подкрепа: