0888 27 77 45 info@endometriosis.bg

Документи и финанси

Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” се финансира чрез дарения и изпълнение на проекти от финансиращи организации.

Устав и етичен кодекс

УСТАВ

УСТАВ

ERHF Charter

ERHF Charter

Етичен кодекс

Етичен кодекс

Дейност

Образователна дейност по темите женско здраве, репродуктивни проблеми и ранно диагностициране на ендометриоза.

Подкрепа и консултиране на жени, диагностицирани с ендометриоза, с помощта на специалисти в тази област.

Поддържане контакти с медицински специалисти, болнични заведения и други организации в областта на женското и репродуктивно здраве с цел оказване на съдействие на жени,
нуждаещи се от лечение.

Организиране и провеждане на ежегодни кампании за информираност.

Организиране и провеждане на семинари, разговори и лекции по темите женско и репродуктивно здраве.

Организиране и участие в национални и международни срещи, конференции, медицински конгреси, семинари, благотворителни концерти и кампании, с цел постигане целите на Фондацията.

 

 

Детайлна информация

В годишните отчети ще откриете подробна информация за дейността на фондацията

Годишни отчети

Отчет за 2019 г.

Отчет за 2019 г.

2019 Annual report

2019 Annual report

За връзка с нас

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас:

Помогнете ни да продължим работата си