Проф. д-р Дарина Найденова Христова, д.м.

Доц. д-р Дарина Найденова Христова, д.м. е възпитаник на Медицински университет – Варна. Има придобита специалност по хранене и диететика. От 2003 г. съчетава клиничната си практика с научна и преподавателска работа и обучава специализанти, студенти и стажант-лекари в областта на здравословното и лечебно хранене. Прилага диетотерапия при различни заболявания и състояния, вкл. метаболитни нарушения (захарен диабет, инсулинова резистентност, подагра, остеопороза, затлъстяване), сърдечно-съдови заболявания, ендокринни и репродуктивни нарушения, нарушения в хранителното поведение, хранене на деца, бременни и кърмещи жени. През 2020 г. преминава обучение по „Nutrigenomics: Genetic Testing for Personalized Nutrition” и става част от първият сертифициран екип по нутригеномика в България. 

„Опитът ми показва, че персонализираното хранене е най-достъпният и естествен подход в холистичната терапия на метаболитните нарушения и социално-значимите заболявания. Био-индивидуалният подход е най-ефективната стратегия при изготвяне на персонални и „работещи”  хранителни препоръки, вкл. и с цел профилактика, запазване на доброто здраве и антиейдж ефект”. 

Доц. Найденова се занимава с клинична диетология, консултира (присъствено и дистанционно) и изготвя персонални хранителни програми, вкл. и на база на резултатите от генетични тестове.

Програма на конференция 2023