Д-р Мария Калинкова

ендокринолог, Аджибадем Ситиклиник Токуда Болница, гр. София и консултант – репродуктивен ендокринолог, МЦ “Неовитро” гр. София

Д-р Мария Калинкова – ендокринолог към Аджибадем Ситиклиник Токуда Болница – София и консултант – репродуктивен ендокринолог към МЦ “Неовитро” гр.София

Завършва медицина в МУ-София с отличие през 2016г. От 2016-2017 г. работи като ординатор към Отделение по Ендокринология на Болница Токуда гр. София. От 2017г. Започва специализация по ендокринология и болести на обмяната в Аджибадем Ситиклиник Токуда Болница. Придобива специалност по Ендокринология и болести на обмяната през 2021г.

Към момента работи като специалист ендокринолог в Аджибадем Ситиклиник Токуда Болница и консултант – репродуктивен ендокринолог към МЦ “ Неовитро”.

От 2021г. до момента работи като асистент по пропедевтика на вътрешните болести, вътрешни болести и ендокринология към Медицински факултет на СУ- София. От 2019г. задочен докторант към Катедра по Фармакология и токсикология на Медицински факултет към Медицински университет София.

Член е на Български лекарски съюз (БЛС), Българското дружество по ендокринология ( БДЕ), Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания ( BASORD) и Българската асоциация по ултразвук в медицината ( БАУМ. )

Научните ѝ интереси са свързани с диабетологията, заболявания на щитовидна жлеза и репродуктивни нарушения. Взима активно участие в пандемията от Ковид-19, както и в лечението на ендокринните заболявания, предизвикани от Ковид-19. Член на младежкото сдружение към столичната колегия на Български лекарски съюз.

Програма на конференция 2023