д-р Николай Николов

АГ център Ева Виталис гр. София

Д-р Николай Николов е  завършил висши образования по:

Медицина в Медицинска Академия, София 

Икономика в УНСС

Реторика в СУ „Климент Охридски“

Мениджмънт в Университета Делауер.

Владее испански, френски, английски и руски език.

Др Николай Николов е акушер-гинеколог с над 30 години трудов стаж. 

Понастоящем работи като лекар с частна практика в АГ кабинет „Ева Виталис“ София

Програма на конференция 2023