Как да говорим за симптомите си на работното място?Ендометриозата е незаразно хронично заболяване, което засяга репродуктивната система на жените, а често и други органи и системи. Темата за репродуктивното здраве е лична и интимна, често свързана със срам и притеснение. Именно това я прави изключително трудна за споделяне, дори и с близкото ни обкръжение, а какво остава за колегите и хората на работното ни място. 

 

Ако имате ендометриоза, е много вероятно да изпитвате циклични симптоми през различен период от време. Като всяко хронично заболяване, ендометриозата има периоди на обостряне на симптомите, за някои пациенти това може да е постоянно състояние, докато при други е възможно да настъпи пълна или частична ремисия. В каквато и ситуация да се намирате, най-вероятно заболяването повлиява начина ви на живот в определена степен, съответно и професионалния ви живот.  В главата ви вероятно звучат множество въпроси, свързани с начина, по който заболяването влияе на работата и продуктивността ви.

 

Длъжна ли съм да кажа на работодателя си, че имам ендометриоза?

 

Ендометриозата е хронично незаразно заболяване, тоест пациентите не представляват опасност за околните. Съответно, решението дали да съобщите на работодателя си, е лично и строго индивидуално и е добре да се мисли във връзка с много фактори, сред които:

 • Характера на работата, която извършвате и  конкретните работни задачи, включени в трудовия ви договор. Съгласно Кодекса на труда, 

“По трудовото правоотношение работникът или служителят е длъжен да изпълнява работата, за която се е уговорил, и да спазва установената трудова дисциплина, а работодателят – да осигури на работника или служителя условия за изпълнение на работата и да му плаща възнаграждение за извършената работа”

Ако заболяването не повлиява по никакъв начин върху възможността ви за изпълнение на работните задачи, за които сте се договорили, то не е необходимо да разкривате тази информация пред работодателя си. От друга страна, ако симптомите ви възпрепятстват да извършвате ежедневните си задачи на работното място, може би е време да споделите с него и заедно да потърсите гъвкави варианти (работа от вкъщи в определени дни/ гъвкаво работно време), които да удовлетворяват и двете страни. Всичко това е в пряка връзка с характера на работата – дали е необходимо да сте на конкретно място в конкретни часове, за да я извършвате.

 • Честотата на периодите на обостряне на заболяването и интензитета на симптомите. Доколко този въпрос е от интерес за работодателя ви, зависи от това колко често се налага да отсъствате от работа и дали се справяте с работните си задачи. 

Ако симптомите се обострят в определени дни от месеца (например около менструацията/ овулацията), това сериозно повлиява качеството на живот на служителката и би могло да окаже негативно влияние върху продуктивността ѝ и качественото изпълнение на работните задачи. В този случай решението отново би могло да се крие в правилното комуникиране на здравните ви нужди и намирането варианти, които удовлетворяват и двете страни.

 • Взаимоотношенията с работодателя ви и атмосферата в екипа. Съществуват различни екипи с различна динамика на взаимоотношенията. Някои са по-сплотени, а членовете в тях поддържат по-скоро приятелски отношения, докато в други отношенията са чисто професионални и подчинени на строга йерархия. Това в голяма степен обуславя начина, по който общуват хората на работното място и количеството на лична информация, която споделят. Как да говоря за симптомите си на работното място?


 • Отделете време да информирате човека срещу вас. 

Много е вероятно работодателят ви изобщо да не е запознат с диагнозата “ендометриоза”. Ето защо, ако сте решили да споделите повече информация за здравния си статус, е добре да разкажете малко по-подробно какво представлява ендометриозата, какви са симптомите и по какъв начин повлиява качеството на живот и работата ви. Ако е необходимо, споделете надежден източник на информация за състоянието ви, където може да се прочете повече по темата, като например уебсайта на фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве”.

 • Ако ви предстои операция за ендометриоза,

 • обсъдете с работодателя си за какъв период от време ще се наложи да отсъствате от работа. Важно е да споделите повече информация за периода на възстановяване и за дейностите, които трябва да избягвате, когато се върнете на работа (напр. вдигане на тежки предмети).

 • Бъдете откровена и се подгответе да отговорите на някои лични въпроси. 

Колкото по-откровено говорите за симптомите си, толкова по-вероятно е човекът срещу вас да се отнесе с разбиране и да прояви емпатия. Разбира се, можете да решите кои детайли от историята ви са твърде лични и да не ги споделяте, ако не се чувствате комфортно. 

 • Споделете от какво се нуждаете, за да се чувствате добре на работното място.

Кои са тези неща, които ще ви накарат да се чувствате добре в службата, особено в дните, в които състоянието се обостря? Помислете заедно с работодателя си за това. Ако имате конкретни идеи, споделете ги, било то работа от вкъщи в определени дни от месеца; гъвкаво работно време; приемливи промени в работната среда или начина на работа.

 • Бъдете отворени за предложения от страна на работодателя.

Ако вашият работодател има конкретни предложения за това как да ви помогне да се чувствате по-добре на работното място, това предполага известна степен на загриженост. Много е вероятно да цени работата, която вършите и да не иска да ви изгуби. Вероятно става въпрос за работодател, който се интересува от здравето и благосъстоянието на служителите си.

 

Към кого да се обърна?

 

Можете да се обърнете към прекия си началник, към самия работодател, към офис мениджъра, към човека, който отговаря за човешките ресурси в офиса ви или друг човек в йерархията, който се занимава с темата. Изберете човек, с когото ви е комфортно да споделите тази информация. Обърнете се лично към човека, отделете специално време или насрочете конкретна среща за този разговор.

 

Предоставя ли законодателството специална закрила на определени групи жени?

 

В трудовото законодателство няма конкретни разпоредби относно жените с ендометриоза, но те често могат да бъдат част от някоя от другите групи жени, за които се предвижда специална закрила. Тези групи са бременни и жени в напреднал етап на ин-витро лечение („Работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро“ са работнички и служителки, които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция до ембриотрансфера, но не повече от 20 дни), а в някои случаи и майки на деца до 3-годишна възраст.

 

Ето и някои от тези разпоредби:

 • Работодател, при когото работят 20 и повече жени, е длъжен да обзаведе стаи за лична хигиена на жените и стаи за почивка на бременните и работничките и служителките в напреднал етап на лечение ин-витро по ред, установен от министъра на здравеопазването.
 • Забраняват се нощния и извънредния труд за бременни работнички и служителки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро.
 • Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време.
 • Работодателят не може да задължава бременни жени и кърмачки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им. Съответно тези групи жени могат да откажат да извършат работни задачи, които застрашават тяхното лично или здравето на детето им. Работодателят е длъжен да  приспособи условията на труд по предписание от здравните органи с оглед премахване на риска за бременността или здравето на жената.
 • Работодателят не може да командирова бременна жена, работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие.
 • Бременна работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро може да бъде уволнена с предизвестие само при конкретни условия, описани в чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12 от Кодекса на труда, както и без предизвестие по реда на чл. 330 от Кодекса на труда и само с предварително разрешение на инспекцията по труда.

 

При какви условия мога да ползвам болничен за отсъствие от работа поради ендометриоза?

Ако искате да ползвате болничен за отсъствие поради ендометриоза, може би е добре предварително да сте обсъдили ендометриозата с работодателя си, защото диагнозата се отразява в болничния лист. 

 

В Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление на Министерски съвет №120 от 23.06.2017 г. са посочени диагнозите, за които човек може да ползва отпуск поради временна неработоспособност (болничен). Сред тях са: Ендометриоза на матката; Ендометриоза на яйчника; Ендометриоза на маточната тръба; Ендометриоза на тазовия перитонеум; Ендометриоза на ректовагиналния септум и на вагината; Ендометриоза на червата; Ендометриоза на кожен цикатрикс; Друга ендометриоза; Ендометриоза, неуточнена.

След лапароскопска операция жените могат да ползват до 3 месеца болничен, издаден от лекуващия акушер-гинеколог. Ако е необходимо удължаване, пациентката трябва да се яви пред лекарска комисия, която да вземе решение дали болничния да се продължи. 

Важно: При постъпване в болницата за операция, задължително носете със себе си своята Лична амбулаторна карта. Тя е необходима за издаване на болничен лист от медицинското заведение. 

 

Ако жената е възпрепятствана да се яви на работа поради временно обостряне на симптомите на заболяването, може да получи болничен от личния си лекар до 14 дни без прекъсване, но не повече от 40 дни с прекъсване в рамките на календарната година. Болничният лист в деня, в който се установи временна неработоспособност.

 

Имам ли право на пенсия за трайно намалена работоспособност вследствие на ендометриоза?

 

Има случаи на жени с много тежка ендометриоза, при които работоспособността е трайно намалена, вследствие на заболяването. За съжаление, дори и в тези случаи, жените с ендометриоза нямат право на пенсия за инвалидност. 

Съгласно Наредба за медицинската експертиза, приета с Постановление на Министерски съвет №120 от 23.06.2017 г., ендометриоза в тежка степен може да намали работоспособността на жената с до 20-30 %. Тези проценти се определят при явяване пред Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

За получаване на пенсия за инвалидност, е необходимо работоспособността да е намалена с 50% или повече вследствие на определено заболяване. 

 

Регламентирана ли е работата от разстояние в българското законодателство?

 

Работата от разстояние е регламентирана в Раздел VIII „б“ – Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние от Кодекса на труда:

“Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето и е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя.”

Условията и реда за извършване на работа от разстояние се определят в колективен или индивидуален трудов договор или в допълнително споразумение към договора. 
Мога ли да бъда уволнена заради ендометриозата? 

 

Никой няма право да ви уволни, само заради това че страдате от ендометриоза. Подобно поведение би представлявало дискриминация на основание здравословно състояние. Закона за защита от дискриминацията забранява всички форми на пряка или непряка дискриминация, основана на различни признаци, сред които и здравословния статус. В такива случаи е важно въпроса да бъде отнесен към съответните власти, а именно – Инспекцията по труда и Комисията за защита от дискриминацията. Те ще ви дадат съвет как да подходите и да защитите правата си.

 

Какво да направя, ако съм жертва на тормоз на работното място заради здравословното ми състояние?

 

За тормоз на работното място се приема всяко нежелано вербално или невербално поведение, което накърнява достойнството на личността. Важно е да се отбележи, че тормозът може да бъде не само физически (насилие), а и психически (обиди, унижение, създаване на враждебна и опасна трудова среда).

Ако се намирате в такава ситуация, непременно трябва да информирате своя работодател (фирмата/институцията в която работите и лицата, които официално я представляват). По закон работодателят е длъжен да извърши проверка на случая, да предприеме мерки, с които да ви защити от тормоза и да наложи наказание на извършителя. 

Ако работодателят не предприеме нужните действия, отнесете въпроса към  съответните власти, а именно – Инспекцията по труда и Комисията за защита от дискриминацията. 

 

В заключение

 

Жените с ендометриоза имат равни права на работното място с всички останали служители и работници. Важно е да познават трудовото законодателство, за да отстояват правата си. 

Добрата комуникация и споделянето на здравните ни нужди са ключови за постигането на взаимоотношения и условия на труд, които удовлетворяват и служителя, и работодателя.


Автор: Катерина Иванова

 

Използвана литература:

Кодекс на труда – https://www.lex.bg/laws/ldoc/1594373121 

Наредба за медицинската експертиза, приета с Постановление на Министерски съвет №120 от 23.06.2017 г. – https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2017/06/28/postanovlenie-120-ot-23-06-2017-za-naredba-medecinska-ekspertiza.pdf

Закон за защита от дискриминацията: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135472223 

Тормозят ме на работното място. Как да се защитя?, Автор: Пламена Грозева – https://pravatami.bg/25544