От Десислава Чочева

Добре известно е, че един от основните симптоми при ендометриоза, често възникващ много преди поставяне на диагнозата, е болковият синдром. Неговата интензивност не отразява степента на прогресия на ендометриоза и може да бъде много тежък дори при начални и леки фази на заболяването. Често болкоуспокояващите са неефективни и това значително снижава качеството на живот на жените с ендометриоза. Затова тук ще разгледаме два по-радикални подхода, свързани с облекчаването на болката дългосрочно, избягвайки необходимостта от постоянно приемане на нестероидни противовъзпалителни.

 

Невректомия на пресакралния плексус

 

Една малко позната и още по малко практикувана процедура е т.нар. невректомия на пресакралния плексус, PSN (групата нерви, която се занимава с предаването на болковия сигнал от матката до главния мозък).  Процедурата може да се извърши както при лапаротомия, така и при лапароскопия. Целта е да се спре усещането за болка свързано с маточните контракции – много често проблем при жени с ендометриоза и особено познат при аденомиоза. Това елиминира единствено болката с източник матката, няма отношение към тази, идваща от яйчниците или перитонеума.

Проучванията показват, че при тази процедура срединната болка се облекчава до над 75% (1, 2), но трябва да се спомене, че тя не е тривиална и се изискват сериозни умения от страна на хирурга. Областта, в която се случва резицирането, е обградена с основни кръвоносни съдове и органи, затова операторът трябва много внимателно да отдели ключовите структури преди да предприеме следващи стъпки. Когато всички други структури са идентифицирани и нервът е открит, от него се резицира поне 4-сантиметров участък, който да подсигури, че няма да има регенерация и връщане на симптоматиката.

Като всяка друга интервенция, при тази не са изключени странични ефекти, макар и да се случват рядко при добре изпълнена процедура. Сред тях са констипация, уринарни проблеми, вагинална сухота (3), освен това при евентуално раждане няма възможност за усещане на маточните контракции (безболезнено раждане). 

 

Пресакрална невролиза

 

Съществува сходна по ефективност но с много по-ниска комплексност процедура, наречена пресакрална невролиза (4) – разликата с невректомията е, че при този тип прекъсване на връзката мозък-матка се използват химически вещества (невролитични агенти, най-често фенол), които блокират предаването на сигнали от нерва, за който са приложени. Предимствата са лесната приложимост (може да се извърши от всеки гинеколог), както и краткия възстановителен период след такава процедура.

Рисковете, свързани с невролизата като процедура са незначителни, главно свързани с прилагането на невролитичния агент на грешното място или разливането му, което е малко вероятно в ръцете на опитен оператор. Поради слабото разпространение на този подход, дългосрочната ефикасност и безопасност не са добре проучени, а повечето данни са сравнително стари (предимно от 90-те години).

 

Утеросакрална нервна аблация 

 

Последната процедура с отношение към болката от ендометриоза, която ще разгледаме, се нарича утеросакрална нервна аблация (UNA или LUNA, когато се извършва лапароскопски). При нея, за разлика от предишните две процедури, се цели разрушаването на нервните влакна в матката, чрез аблация (прегаряне), което я прави по-лесна за изпълнение от PSN.

Ефективността при невректомия е по-висока, отколкото при нервната аблация (5), но все пак като адювантно лечение дава значително облекчение на болката, поне кратко- и средносрочно (6), затова не бива да бъде пренебрегвана. Предимство спрямо PSN процедурата може да има при болка, която не е срединна (при срединна безспорно PSN има по-добър ефект), тъй като аблацията може да засегне и нервите, които са свързани със сухожилията и да облекчи донякъде болката идваща от тях. Потенциални нежелани ефекти са маточен пролапс и тазова денервация (прекъсване връзката между нервите и определен орган или тъкан).

Всички споменати до момента методи са добре известни на науката, но неясно защо имат слабо приложение и рядко се споменават като опция преди операция. Добре е да се проучат всички потенциални ползи и странични ефекти, тъй като при определени случаи биха могли значително да повишат качеството на живот на пациентите, макар и да нямат пряко отношение към лечението на самото заболяване (спадат към палиативните мерки).

 

Автор: Десислава Чочева

Източници:

  1.     Effects of presacral neurectomy on pelvic pain in women with and without endometriosis
  2.     Effectiveness of presacral neurectomy in women with severe dysmenorrhea caused by endometriosis who were treated with laparoscopic conservative surgery: a 1-year prospective randomized double-blind controlled trial
  3.     Are the long-term adverse effects of laparoscopic presacral neurectomy for the management of central pain associated with endometriosis acceptable?
  4.     Laparoscopic presacral neurolysis for endometriosis-related pelvic pain
  5.     Uterine Nerve Ablation (UNA) and Presacral Neurectomy (PSN)
  6.     The efficacy of laparoscopic uterosacral nerve ablation (LUNA) in the treatment of unexplained chronic pelvic pain: a randomized controlled trial