Ендометриозата е описана за първи път в медицинската литература преди близо 300 години, но древният ѝ произход е отпреди повече от 4000 години. В историята около ендометриозата са съществували различни табута и погрешни схващания.

Безнравственост и истерия

През Средновековието много хора са смятали, че жените с изтощителни болки са луди или неморални. Смятали са, че тези жени „си въобразяват“ болката си или че тя е израз на тяхната сексуалност.

В продължение на много векове хроничната тазова болка е била свързвана или приписвана на психическо състояние на ума. Например латинската дума „hystericus“ означава „от утробата“. Този корен е общ с думата „хистерия“ – термин, използван за описване на прекомерни и преувеличени емоции.

Тогава много от тези жени с ендометриоза или хронична болка са били смятани за луди, непредсказуеми или емоционално лабилни. Действителните им симптоми са били пренебрегвани и никога не са били правилно диагностицирани.

Често срещано, но изключително погрешно разбирано заболяване

Понастоящем около 176 милиона жени по света живеят с ендометриоза. Въпреки широкото си разпространение, ендометриозата и до днес често е неразбрана и неправилно диагностицирана.

Жените често пренебрегват изтощителната болка от ендометриоза, тъй като лично вярват или са били научени да вярват, че това е нормално. За съжаление много жени, които най-накрая решат да потърсят помощ, биват отхвърлени от здравните специалисти. Това води до забавяне на диагнозата, която при това заболяване е средно 7-10 години, до прогресиране на заболяването и дори до психологическа травма.

Неотдавнашно проучване, проведено от Бирмингамския градски университет в Обединеното кралство, показва, че здравните специалисти изпитват затруднения при взаимодействието си с пациентки, за които има съмнение, че страдат от ендометриоза. Някои от тях дори не са били в състояние да си спомнят дали ендометриозата е била част от обучението им.

Грешни лечения: 4000 и повече години

Откакто ендометриозата е описана за първи път, методиките за лечение не са били съобразени с действителната същност на заболяването. В миналото това са били пиявици, химически промивки, генитално осакатяване или екзорсизъм. Въпреки че съвременната медицина е премахна тези практики, тя не успя напълно да се справи правилно с корена на проблема.

Жените са получавали най-различни заблуждаващи съвети и лечение на ендометриозата. Те дори са се подлагали на такива процедури като ранна хистеректомия или оофоректомия (отстраняване на яйчниците), които сериозно увреждат плодовитостта. Когато ендометриозата се лекува неправилно, тя може дори да влоши симптомите. Ние вярваме в хирургичното лечение с лапароскопска дълбока ексцизия със запазване на органите, ако това е целта на пациента, и в подходящото медицинско лечение.

Борба със стигмата чрез знания

Последните 4000 години от документираната история на ендометриозата не са били изцяло мрачни. Напредъкът в разбирането на генетичните и имунните компоненти на заболяването и новите постижения в областта на минимално инвазивните хирургични процедури са оформили разбирането ни за ендометриозата към по-добро.

Докато се провеждат по-нататъшни изследвания на причините, прогресията и лечението на заболяването, е важно да разпространим наличните в момента знания сред обществеността по лесно усвоим начин.

Превод: Лора Джамбазка

Източник: https://drseckin.com/history-and-mystery-of-endometriosis/