Статията е превод на български с разрешение от endometriosis.org на оригиналния текст от Lone Hummelshoj и Ros Wood

„Специализиран център в лечение на ендометриоза“ и „специализирана грижа“ са термини, използвани доста често, особено що се отнася до грижата и третирането на ендометриоза. Въпросните термини са предизвикващи внимание, тъй като всички ние желаем да бъдем лекувани от специалист, работещ в такъв тип център, с цел получаване на най-добрата възможна грижа.

Следва, обаче, да се запитаме кой е „специалист“ и какво е „специализиран център“? И най-важното: кой всъщност решава дали те отговарят на тези термини?

Отговорът се крие в това, че никоя акредитирана система за ендометриоза не включва дефиниции за „специалист“ и „специализиран център“. Съществуват много отлични лекари и хирурзи, чиято работа представлява страст за тях в опита си да окачествят грижа за жени с ендометриоза, но нито един от тях не бива третиран като специалист или като част от специализиран център, тъй като никой ръководен орган не ги държи отговорни за извършваните от тях грижи за пациентите.

Официално акредитираните центрове или мрежи от такива биха могли да бъдат бъдещето, което да осигури на жените с ендометриоза получаването на постоянна, мултидисциплинарна и ориентирана към доказателствата грижа, която регулярно да бъде ревизирана. 

Такива центрове биха осигурили продължителността на полаганите грижи и формират базата на клиничните и научните проучвания, свързани със заболяването. Центрове, които се фокусират върху всички аспекти на ендометриозното лечение потенциално биха могли да редуцират шанса от неточни и погрешни типове лечения, както и финансовите разходи, свързани със здравеопазването.

Към днешна дата подобни „специализирани центрове“ са малко. Към момента специалист по еднометриоза е някой, който разбира както заболяването, така и ефекта му върху живота на жената, а и също е способен да предложи всички възможни алтернативи на лечение. „Специалист по ендометриоза“ не би се поколебал да насочи жените към професионалисти с повече практика при лапароскопските операции, асистираната репродукция, овладяването на болката, за да е сигурен, че пациентите му ще се ползват с най-добрата грижа. Използването на мрежа от препоръки за специалисти би служило също толкова ефективно, колкото и наличието на физически център.

Трябва също да отбележим, че специализираната грижа не е отговорност само на лекарите, а  също е и наша отговорност като жени с ендометриоза. Следва да осигурим получаването на лечение, от което се нуждаем и което заслужаваме. Бихме могли да го постигнем само чрез поемане на отговорност за собственото си здраве.

По-долу изброяваме десет неща, които да имате предвид, преди да изберете лечението си.

В момента, в който изискванията ви биват задоволени, ще бъдете готови да изберете своя специалист или център за ендометриоза.

Към този етап ще работите заедно с лекаря си, за да осигурите получаването на дългогодишно лечение като най-добрата опция за вас. Тогава са налице най-добрите резултати и бихме могли да кажем, че работим в посока на най-добрите постижения: съвместната работа на лекари и жени с ендометриоза за най-добри дългосрочни резултати!

 

10 неща, които да имате предвид, преди да изберете лечението си

 

 • Подгответе си списък с въпроси преди вашата първа консултация

Запишете си ги и се ръководете по тях по време на консултацията. Задайте всички въпроси, които ви интересуват. Не се стеснявайте или ограничавайте. Това са вашите тяло и лечение. Не бихте могли да вземете решение, без да сте получили отговори на своите въпроси и без да разполагате с всички допълнителни факти.


 • Специалистът изслушва ли ви и отговаря ли на въпросите ви?

Ако не, то тогава е добра идея да се върнете към списъка си и да зададете отново въпросите, за които не сте сигурни, че притежавате достатъчно информация. Това е най-добрият начин, по който бихте могли да решите как да се справите с текущите си симптоми.


 • Лекарят предостави ли ви информация, касаеща всички възможни опции за лечение?

Бяха ли ви обяснени всички потенциални ползи и рискове/странични ефекти, свързани с всеки вид операция или медикаментозно лечение? Добихте ли достатъчно информация, за да вземете решение относно най-добрата за вас опция?


 • Бяхте ли окуражени самостоятелно да вземете решение относно предстоящите стъпки в плана за лечение?

Обсъдихте ли с лекаря си всички „за“ и „против“, свързани с опциите за лечение? Лекарят ли взе решението относно следващата крачка, или вие?


 • Ако една от представените ви опции е операция, попитахте ли за:

 1. Опитът на лекаря в операции, свързани с ендометриоза – броят на седмичните операции от такъв тип, включително и отстраняването на тежки форми на разпространение и големи кисти, съотношение на рецидивите, честотата на усложненията?
 2. Как лекарят ви се справя с усложнения, ако такива възникнат по време на операция?
 3. Дали лекарят ви е съгласен да видеозаснеме операцията и да съхранява копие от записа?


 • Ако операция или медикаментозно лечение в миналото не са спомогнали за облекчаване на симптомите, то лекарят подготвен ли е да ви препоръча специалист за овладяване на болката или работа с психолог?

Препоръчаният специалист притежава ли опит в работата с жени с ендометриоза?


 • Ако операция не е способна да разреши репродуктивните ви проблеми, лекарят има ли готовност да ви насочи към специалист по асистирана репродукция?

Върнете се отново към първите 5 точки, за да подготвите въпросите си.


 • Лекарят ви склонен ли е да допусне разширяване на терапевтичната мрежа?

Макар и да няма доказателства в подкрепа на ползата от алтернативни терапии и програми за личностно развитие при третирането на ендометриоза, не би трябвало те да бъдат изключвани, ако чувствате, че биха могли да ви помогнат за болката и качеството ви на живот.


 • Следвате ли вътрешното си усещане?

Шестото чувство, присъщо на жените, би могло да е истинно. Преди да стартирате с лечението, уверете се, че избраната опция е правилната за вас. Помнете, че говорим за вашето тяло. Само вие ще знаете дали избраният път е правилният за вас.


 • Отнесете всякакви въпроси или притеснения, които бихте могли да имате относно лечението или избрания специалист към местната група за взаимопомощ.

 

Превод: Деница Кисимова

Статията е превод на български с разрешение от endometriosis.org на оригиналния текст: https://endometriosis.org/resources/articles/how-to-find-a-specialist/