Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ обявява 

Конкурс за избор на юрист 

по проект „ФОРМулирай правата си“

 

Проект „ФОРМулирай правата си“ се изпълнява от фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ за срок от 15 юли 2019 г. – 31 януари 2020 г. с финансовата подкрепа на Български фонд за жените. Проектът има за цел да повиши знанията на жените относно здравните и репродуктивните им права, да окаже подкрепа (психологическа и юридическа) на жени, преживели нежелани последици от медицински интервенции, да осъществи диалог по темата с отговорните институции и да повиши чувствителността на обществото.

 

Във връзка с изпълнението на проекта, фондацията набира кандидатури за позицията „Експерт-юрист по медицинско право“

 

Основни задачи по проекта:

-Разработване на обучителна програма за еднодневно обучение и уебинар по темата за пациентските права.

-Провеждане на еднодневно обучение и уебинар по темата за пациентските права.

-Консултиране на 10 жени, преживели нежелани последици от операция (отстраняване или намаляване функционалността на орган и др.).

-Консултиране на съдържанието на уебсайт  относно здравните права.

Задачите се осъществяват в периода септември 2019 г. – януари 2020 г.

 

Конкурсът ще се проведе в 2 етапа:

-Подбор по документи (попълване на електронен формуляр, към който се прилагат необходимите документи). Получените кандидатури ще бъдат разгледани и оценени от екипа на фондацията.

-Интервюта с одобрените кандидати.

 

Критерии за избор

За да премине на втори етап от конкурса, всеки кандидат трябва:

-да е член на адвокатска колегия;

-да притежава минимум 3 години юридически стаж;

-да познава системата на медицинското право в България и ЕС;

-да притежава опит в дела, свързани с нарушаване на пациентски права;

-да притежава опит в разработването на обучителни програми;

-да има готовност и подход за работа с  клиенти, преживели нарушаване на пациентските права;

-да има отлични комуникационни умения.

 

Необходими документи за участие в първи етап на конкурс:

-Попълнен електронен формуляр: https://forms.gle/E6bt3toUAZdQoYFFA

-Професионална автобиография на български език (в Europass формат).

-Удостоверение от Адвокатски съвет за вписване в адвокатската колегия.

-Дипломи, сертификати и други документи, доказващи Вашите квалификации и опит

 

Срокове:

до 15 август – подаване на документи за участие в първи етап на конкурса онлайн

до 20 август – разглеждане и оценка на получените кандидатури

до 30 август – провеждане на интервюта с избраните кандидати

до 5 септември – оповестяване на резултатите