Д-р Ангел Налбански

УМБАЛ „Майчин дом“ гр.София

Ангел Налбански е роден на 24 ноември 1972г. в гр. София. Завършва висше образование, магистър по медицина, в Медицински университет – София през 1997 г.

 •         1998 г. – редовен специализант към катедра “Акушерство и гинекология”, Университетска болница “Майчин дом”.
 •         2003 г. – придобива специалност “Акушерство и гинекология”;
 •         2006 г.- придобива научна степен “Доктор по медицина” след защитен докторат на тема “Етиопатогенеза и диагностика на гениталната ендометриоза”;
 •         2006 г. – печели конкурс за асистент към МУ – София, катедра “Акушерство и гинекология”, СБАЛАГ “Майчин Дом”;
 •         2010 г. – главен асистент в катедра “Акушерство и гинекология”, СБАЛАГ “Майчин Дом”, като продължава клиничната си работа в „Майчин дом“;
 •         2021 г.  – планирана защита на научна степен „доктор на медицинските науки“ на тема „Съвременни аспекти в лапароскопската диагностика и лечение на гениталната ендометриоза“.

Д-р Ангел Налбански има:

 •       участия в повече от 40 български и международни научни форуми и работни срещи;
 •       над 30 научни публикации в областта на акушерството и гинекологията;
 •       участие в научните колективи на три учебника в областта на акушерството и гинекологията;
 •       15 години преподавателска дейност в Медицински университет – София и Медицински колеж “Йорданка Филаретова” към МУ – София;
 •       специализации в областта на ендоскопската (миниинвазивна) хирургия, онкогинекологията, ултразвуковата диагностика в акушерството и гинекологията;
 •       извършени над 4000 акушерски и гинекологични операции.

Сертификати:

 •       GESEA Certification Level 1 and 2 (ендоскопска хирургия, лапароскопия, хистероскопия);
 •       Сертификат за ендоскопска хирургия към Kinki Hospital (Япония);
 •       Сертификат за ендоскопска хирургия от СБАЛАГ “Майчин дом” (София);
 •       Сертификат за колпоскопия и деструктивна терапия на заболявания на маточната шийка;
 •       Сертификат за ултразвукова диагностика в гинекологията.

Членство в професионални и научни организации:

 •       Български лекарски съюз;
 •       ESGE (Европейско Дружество по Гинекологична Ендоскопия);
 •       WALS (Световна Асоциация на Лапароскопските Хирурзи);
 •       член на научния борд на Medical News Ltd., специализирани медии за медици. 

 

Програма на конференция 2023