Общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайта endometriosis.bg

1. Уеб сайтът endometriosis.bg е безплатен информационен портал, който предоставя преводни статии, авторски статии и материали, както и препратки към други сайтове. При зaрeждaнeтo нa кoятo и дa e стрaницa oт endometriosis.bg с вгрaдeнитe хипeр-връзки в нeя, пoтрeбитeлят сe съглaсявa, изцялo приeмa и сe зaдължaвa дa спaзвa нaстoящитe Oбщи услoвия:

Уеб сайтът може по всяко време, без предизвестие, да промени общите условия чрез актуализиране на този документ. Ваше задължение е да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализацията им.

2. Всички елементи на съдържанието на сайта endometriosis.bg, включително и не само: текстове, дизайн, снимки и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

Никаква част от обектите на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права не може да се възпроизвежда, превежда, променя, цитира или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласуване с endometriosis.bg.

3.Информацията на уебстраницата, предоставена така както е, е само за обща осведоменост и информираност. Тя няма за цел да служи като медицински съвет и не замества консултация с квалифицирани здравни специалисти, които са запознати с Вашите здравни и медицински нужди.

С приемане на настоящите Oбщи условия Потребителят декларира, че се е запознал и се е съгласил:

3.1. че използването на сайта и възприемането на предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност;

3.2. че съдържанието на интернет-страницата не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лекуване, и не трябва да се ползва като такова;

3.3. че съдържанието на този сайт не поставя диагнози, не назначава и не прекратява медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, не е алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.

Уеб сайтът endometriosis.bg не носи никаква отговорност за обема, точността и пълнотата на предоставената информация.

4. Запознаването със съдържанието на  сайта  е свободно, като Потребителя не е длъжен и/или принуден да въвежда каквито и да било лични данни.  Уеб сайтът endometriosis.bg, си запазва правото да ограничава ползването на определени части от сайта и/или предоставянето на информация и/или достъп от същия, само и единствено на регистрирани потребители.

С попълване на контактните форми в сайта, Потребителят приема и се съгласява, че endometriosis.bg има правото да използва и обработва предоставените лични данни в контактните форми за предоставяне на специализирана и/или допълнителна информация и за обща комуникация с потребителя.

Уеб-сайтът endometriosis.bg не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

  • разкриват расов или етнически произход;

  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

  • генетични и биометрични данни.

(1) Личните данни са събрани от Уеб-сайтът endometriosis.bg от лицата, за които се отнасят.

(2) Уеб-сайтът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни:

5. Уеб-сайтът endometriosis.bg съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уеб-сайта. След изтичането на този срок, Уеб-сайтът endometriosis.bg полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Уеб-сайтът endometriosis.bg ще Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен.

Уеб-сайтът endometriosis.bg съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство, за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Уеб сайтът endometriosis.bg декларира, че предоставената инфорамация няма да се предоставя на трети юридически и/или физически лица, под каквато и да било форма, и че съхранението на предоставената информация, ще е изцяло в съотвествие с действащото на територията на Република България законодателство.

6. Разделите в този сайт могат да съдържат връзки към други сайтове. Когато напускате сайта на endometriosis.bg, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и endometriosis.bg не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

7. Общите условия за ползване на уеб сайта endometriosis.bg и Вашето използване на интернет страницата са подчинени на законите на Република България. Относно всички, неуредени с този документ въпроси, се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до този документ, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01.09.2018 г.