Проф. д-р Мария Малинова, д.м.

Катедра Акушерски грижи, ФОЗ, МУ, Пловдив, УСБАГ „Селена”- Пловдив

Образование: 

1973  Дипломиране Медицински Университет, Пловдив 

1979  специалност по Акушерство и гинекология 

1997  Дисертационен труд, МУ -София 

 

Професионална позиция: 

1975-1981 АГО- Болница гр. Айтос

1981 Асистент в АГ Катедра, МУ, Пловдив 

2005  Доцент в АГ Катедра, МУ, Пловдив

2013  Професор в АГ Катедра, МУ, Пловдив

2016  Професор в Катедра „Акушерски грижи”, ФОЗ, МУ, Пловдив

 

Членство:

Българско дружество по Акушерство и гинекология

Международна Асоциация по Контрастен Ултразвук (ICUS)

 

Публикации: Aвтор на 204 оригинални научни статии, над 60 презентации на конгреси и конференции у нас и в чужбина. 

 

Области на работа:  Палиативни грижи в гинекологична онкология, Менопаузална медицина, Високо-рискова бременност, 3- 4D Ултразвук и Доплер, Детско-юношеска гинекология, Гинекологична ендокринология, Работа и изследвания с Квантово-магнитен био анализатор и Микробиом и човешко здраве

Програма на конференция 2023