0888 27 77 45 info@endometriosis.bg

Проекти

Фондацията работи по различни проекти, с които целят осъществяването на мисеията и целите, заложени при създаването ѝ

Отворени врати март 2020

Безплатни прегледи за жени със съмнения за ендометриоза в 11 болници в четири града – София, Варна, Пловдив и плевен

Месец на профилактиката

октомври 2019

Месец на профилактиката, посветен на жените с диагноза или съмнения за ендометриоза и/или аденомиоза или  фамилна гинекологична обремененост

ФОРМулирай правата си

Проектът цели да подобри комуникацията между лекари и пациенти чрез информиране и овластяване на самите пациенти.