Ендометриозата предизвиква промени в мозъка, които може да помогнат в намирането на обяснение за чувствителността към болка, както и тревожността и депресията, изживявани от пациенти, съобщават изследователи, които проучват заболяването при мишки.

Тяхното проучване „Ендометриозата променя мозъчната електрофизиология, генната експресия и повишената чувствителност към болка, тревожността и депресията при женски мишки“ бе публикувано в  Biology of Reproduction.

Ендометриозата е хормоно-зависимо възпалително заболяване, свързано с болки в таза, тревожност и депресия. Малко се знае за това, какво го предизвиква, както и за основния механизъм, който регулира неговите симптоми.

За да разберат по-добре (въпросното състояние, причините за възникването му, както и начините за регулиране на симптомите /б.р./), изследователите от  Yale School of Medicine имплантират по хирургичен път ендометриозни лезии при мишки и след това оценяват общия им физически и поведенчески отговор. Животните, „третирани“ с ендометриоза, се сравняват с мишки, които са претърпели фалшива хирургия (извършва се операция, с цел симулация, но без имплантирането на лезии / б.р./).

Мишките с ендометриоза започват да показват признаци на тревожност 2 седмици след операцията, като времето, прекарано от животните в крачене на едно място, нараства. Освен този симптом, свързан с тревожността, тези животни са забелязани като по-малко активни, извършвайки по-малко ходене в рамките на 18-минутен тест за активност, в сравнение със здравите индивиди. По-нататъшни тестове разкриват по-голяма чувствителност към болка и признаци на депресия.

Тези резултати при мишките, носещи заболяването „Потвърдиха повишената чувствителност към болката, тревожността и депресивното поведение, предизвикани от ендометриозата, подобно на това, което се съобщава при жените с тази болест.“, твърдят изследователите.

За да определят какво може да предизвиква тези промени, изследователите анализират амигдалата на мишките – тази част от мозъка, която отговаря за регулирането на болката, тревожността и депресията. Те откриват, че клетките в амигдалата при мишките с ендометриоза реагират различно на стимули, в сравнение с реакциите на същите мозъчни клетки при фиктивно оперираните мишки.

В допълнение, изследователите установяват, че нивата на  3 001 mRNA молекулите (съобщителни РНК молекули, които предават генетична информация от ДНК-то към рибозомите /б.р./) са също различни при ендометриозните мишки, в сравнение с неболедуващите. Известно е, че някои от идентифицираните изменени mRNA клетки са свързани с вариациите в поведението, което допълнително потвъждава връзката между ендометриозата и измененията в реакциите на мозъка.

Повечето терапии, използвани или разработени за ендометриоза, са фокусирани върху справянето със симптомите, но ефектите от ендометриозата върху мозъка до голяма степен се игнорират, твърдят изследователите.

„Нашите открития могат да помогнат в разработването на молекулярни таргети и терапии за лечение на болка и контрол на емоционални разстройства, причинени от ендометриоза,“ заключават те.


Превод: Ирина Николова
Оригинален текст: Changes in Brain May Explain Pain and Anxiety Felt by Endometriosis Patients, Mice Study Finds