Според статия, публикувана в International Journal of Women’s Health, при жените, страдащи от ендометриоза има по-висок риск от развитие на тревожност, депресия и други психологически симптоми.

Психологическите фактори играят решителна роля при възприемането на болката и другите симптоми, съпътстващи ендометриозата. Тези фактори могат да окажат и влияние на ефективността на лечението.

Авторите на изследването „Тревожност и депресия при пациенти с ендометриоза: значение и справяне с предизвикателствата“ подчертават колко е важно да се разпознават психичните симптоми при тези пациенти. Те могат да имат голямо влияние не само върху качеството на живот на жените, но и върху развитието на болестта.

Връзката между ендометриозата и психичните разстройства е спомената в няколко предходни проучвания,  а депресията и тревожността са най-често срещаните съпътстващи състояния. Появата на такива симптоми е по-честа при жени с ендометриоза, отколкото при тези с други гинекологични заболявания.

Жените с ендометриоза обикновено страдат от хронична тазова болка. Проучванията подчертават влиянието на тазовата болка върху качеството на живот и психическото състояние на пациентите. Все пак, високите нива на тревожност и депресия могат да променят начина, по който жените възприемат болката като намалят прага им на болка или най-общо – като увеличат чувствителността им.

Тези резултати предполагат, че съществува порочен кръг между тазовата болка и психичните разстройства, но процесите които определят  тази зависимост все още са неясни. Необходими са допълнителни изследвания, за да се разбере зависимостта между психичните симптоми и възприятието за болка.

Не са много проучванията, които разглеждат ефекта, който може да имат психологическите фактори върху резултатите от лечението на ендометриозата. Използването на хормонални терапии, като антагонисти на гонадотропин – освобождаващия хормон (GnRH), е ефективно средство при намаляване на симптомите на заболяването, но често се асоциира с възникване на тревожност и депресия. Жените, които се подлагат на това лечение, биха могли да се ползват и от други терапии, намаляващи тези симптоми.

Връзката между ендометриозата и психичните разстройства все още не е известна и общопризната, което прави много трудно преодоляването на този проблем. Но симптомите не трябва да се пренебрегват, защото те имат голямо влияние върху живота на засегнатите жени. Тук е мястото да се наблегне и на мултидисциплинарния подход при лечението на ендометриозата. Необходима е оценка на психическото състояние на пациентките, за да да се идентифицират жените в риск, които могат да развият симптоми на тревожност и депресия, с цел да им се предостави адекватна психологична помощ.

Превод: Ирина Николова

Oригинален текст: Anxiety, Depression Are Important Qualify-of-Life Factors in Endometriosis Patients, Review Finds

 Photo by Asdrubal luna on Unsplash