Фондацията

Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” е създадена през януари 2019 г. с основна цел изграждане и формиране на устойчива здравна култура относно заболяването ендометриоза и репродуктивното здраве като цяло.

Нашата визия

Вярваме, че заедно можем да подобрим начина на живот на жените с ендометриоза и да работим за бъдеще, в което здравната култура е на по-високо ниво, а репродуктивните способности на жените са приоритет както за самите тях, така и за обществото като цяло.

Нашата мисия

Информираност

Разпространение на информация и знания относно състоянието ендометриоза,
лечение, методи за профилактика, образоване и повишаване на здравната култура на жените в България

Подкрепа

Подкрепа на страдащите чрез холистичен подход и активно съдействие за решаване на проблемите, предизвикани и свързани със състоянието ендометриоза

Гласност

Повишаване на осведомеността на обществото относно физическите, емоционалните и социалните проблеми, които състоянието ендометриоза предизвиква, и създаване на успешен модел за подпомагане на решаването им.

Нашите ценности

Да предоставяме високо ниво на информираност и гласност

Да бъдем най-добрият източник на информация по темите за женско и репродуктивно здраве 

Да предоставяме качествена подкрепа и да насърчаваме съпричастност към проблемите, свързани с ендометриоза и репродукция

Да работим по открит, прозрачен, етичен и разбираем начин

Да уважаваме експертизата на лекарската общност и всеотдайността на специалистите в областта на репродуктивното здраве

Да насърчаваме хората да си помагат и да се грижат за себе си

Защо го правим

фактори, които пречат на жените с ендометриоза да получат адекватна грижа:

Недостатъчно обща информираност

Въпреки че е толкова разпространена, обществото не знае почти нищо за ендометриозата и повечето жени не могат да разпознаят симптомите навреме, както и не получават достатъчно надеждна и пълна информация за болестта, когато бъдат вече диагностицирани.

Липса на разбиране и цялостен подход от медицинските лица

Заради разнообразието или липсата на симптоми, често се стига до години лутане и грешни диагнози, преди ендометриозата да бъде правилно диагностицирана. От ключово значение е ендометриозата да бъде открита навреме и лекувана правилно, а холистичния подход към тялото е нещо, което липсва все още в традиционните медицински практики.

Липса на информираност относно най-новите изследвания и работещи практики в световен мащаб

В световен мащаб нарастват проучванията в областта на ендометриозата, но тези знания рядко
стигат до общопрактикуващите и репродуктивни гинеколози на местна почва.

Нашата дейност

Образователна дейност по темите женско здраве, репродуктивни проблеми и ранно диагностициране на ендометриоза – провеждане на семинари, срещи, конференции и други публични мероприятия за информиране и представяне на методи за лечение на ендометриоза, както и информиране на широката общественост по въпросите на женското и репродуктивно здраве.

Консултиране на жени, диагностицирани с ендометриоза, с помощта на специалисти в тази област, с цел запознаването им с методите на лечение и необходимите здравословни промени в начина им на живот.

Поддържане на контакти с медицински специалисти, болнични заведения и други организации в областта на женското и репродуктивно здраве с цел оказване на съдействие на жени,
нуждаещи се от лечение.

Поемане на инициативи и участие в разработването на проекти за набиране на средства за разясняване и приложение на съвременните методи за лечение на ендометриоза.

Организиране и провеждане на ежегодни кампании за набиране на средства за осъществяване
целите на Фондацията.

Организиране и участие в национални и международни срещи, конференции, медицински конгреси, семинари, благотворителни концерти и кампании, с цел постигане целите на Фондацията.

 

Събития

Информация за дейността ни и предстоящите събития можете да откриете в календара:

Текущи проекти

Управителен съвет

Членове на управителния съвет на фондацията

Мария Георгиева

Мария Георгиева

Председател на настоятелството, учредител

Анна Димитрова

Анна Димитрова

Управител, учредител

Катерина Иванова

Катерина Иванова

Мениджър проекти и партньорства, учредител

Искам да вдъхновявам жените да се грижат за себе си и да поемат отговорност за здравето си, да не спират да търсят и откриват правилния път за себе си. Мечтата ми е за мащабност и социален отзвук на проекта и промяна в моделите на третиране на ендометриоза в национален план.

Мария Георгиева

Бих искала да споделя всичко, което научих, с колкото може повече жени, за да им спестя грешките, притесненията и незнанието, през които минах аз, и да им дам надежда за по-добър живот.

Анна Димитрова

За мен положителното въздействие на фондацията се изразява в подобреното качество на живот на жените с ендометриоза в страната, оказаната подкрепа, повишеното разбиране на нуждите им и цялостната повишена здравна култура на хората в България, особено по отношение на женското здраве

Катерина Иванова

Програма на конференция 2023

За връзка с нас

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас: