Благодарим ви!

С вашата парична помощ финансирате: 

Безплатни прегледи за ендометриоза

Пациентска конференция

Учебни уебинари, статии и лекции

Oбразователни рубрики

Рубрика в сп. "Искам бебе"

Общност, подкрепа, консултации

Образователни ресурси

Информация за пациентски права

Психологическа подкрепа

и много други текущи проекти.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

За връзка с нас

Пишете ни ако имате въпроси: