Важна част от текущия проект „ФОРМулирай правата си“ е и психологическата перспектива или с какви дълбоко лични преживявания е свързана всяка медицинска интервенция за всяка отделна жена.

 

Каква е ролята на психологическата подкрепа за хора, преживели медицински интервенции и защото този проект се ангажира и с тази специфична дейност?

 

Някои изследователи твърдят, че връзката между тялото и ума е от решаващо значение в медицинската област, тъй като пациентите не усещат разделение между тялото и ума си (Davidsen et al., 2016). Връзката между психиката и тялото е процес, който започва от най-rанното детство, когато бебето започва да се отделя от майката благодарение и на способностите на тялото си да се движи и така да преживява себе си автономно и независимо.

Психологията се интересува от връзката между тялото и психиката. Обикновено зад телесните симптоми може да стоят емоции и чувства, а тяхното разбиране, назоваване и приемане да доведе до облекчение. Емоциите са свързани с биохимичния отговор на тялото на различни негативни и позитивни стимули – „стомахът се свива на топка“, когато сме уплашени, тревогата „ни изпива“ или щастието „ни залива“.

Негативните преживявания  от медицински интервенции или болничен престой могат  да бъдат провокирани в различни контексти, дори когато изглеждат избледнели или забравени, и да засегнат много сфери от живота.

Например миризмата в болницата е едно от нещата, които запомняме, и всеки следващ път, когато по някаква причина усетим тази миризма извън болницата, тя предизвиква тревога.

И още един пример:

Хората, които са ходили на детска градина, помнят специфичната миризма на храна и белина. За много от тях тя връща емоции като страх и тъга, които са изпитвали като малки деца, когато е трябвало да се разделят с майка си и да останат в градината.

Често медицинските интервенци и болничният престой са свързани с преживяването на различни отношения. Когато те са били свързани с усещане за неглижиране, грубост, неяснота и много други негативни емоции, чувства и мисли, всяка следваща ситуация, в която човек е уязвим „събужда“ отново тяхното преживяване.

Проектът „Формулирай правата си“ предоставя възможност за психологически консултации за жени, преживели нежелани последици от медицински операции – отстранен или засегнат орган или намалена функционалност на орган, намалени репродуктивни способности в следствие на коремни операции, травмиращи преживявания и други.  За психологическо консултиране може да се заявят и жени, които са преживели негативен опит от всякакво естество, свързан с медицински интервенции, които разбират, че това оказва влияние върху тях. 

 

Защо е важна психологическата подкрепа за хора с травматичен опит от медицински интервенции?

 

Психологическата подкрепа под формата на консултиране или терапия е специализирана професионална помощ, която има за цел да доведе до възстановяване на психичното равновесие. Психологическото консултиране е разговор, приемане и разбиране. То има за цел да подкрепи силните страни, а това понякога е свързано с тяхното намиране/ разпознаване и интегриране. Основният инструмент на психологическата помощ е говоренето и връзката между клиента и психолога, която мотивира промени. Това създава условия за преработване на негативни преживявания и развиване на стратегии за справяне в различни трудни ситуации. Всяка терапевтична връзка се запазва в пълна конфиденциалност.

 

Какво може да очаквате от психологическото консултиране в рамките на проекта?

 

Приемане и разбиране, място и време да се свържете със своите емоции и чувства, да ги разпознаете и назовете, да бъдете подкрепени в преживяването на негативните мисли за себе си, да разберете повече за себе си във връзките, които имате с вашите близки и приятели.

Методът на консултиране ще бъде основан на психодинамичното направление в психологията и/или ЕМДР терапия.

 

Какво е ЕМДР терапия?

                                                                                       

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) или Десенситизация и повторната преработка посредством движение на очите е форма на психотерапия, разработена от американката Франсин Шапиро през 90-те години. Тази терапия е фокусирана върху лечението на психичната травма и разбирането, че тя повлиява начина на мислене, реализацията, здравето и цялостното функциониране на човека. Травматичното събитие остава в съзнанието под формата на спомен, който предизвиква дискомфорт, негативни мисли и емоции, телесни страдания с различна сила и може да направлява живота ни.

Движението на очите по време на терапевтичната сесия подпомага преработката на информацията и води до адаптиране и намаляване на негативното влияние на спомена. Чрез движението на очите се цели двустранна стимулация на двете мозъчни полукълба, като се счита, че това е в основата на терапевтичния ефект.

Двустранната стимулация на двете хемисфери на мозъка, чрез движението на очите (отляво надясно и обратно) активира зоните в мозъка, които отговарят за емоциите, паметта и мисленето. Все още не са открити достатъчно доказателства, че именно движението на очите е в основата на промяната, но много са докладваните случаи, при които е постигнат добър терапевтичен ефект.

Основните и най-солидни доказателствата за ефективността на ЕМДР терапията идват от самите пациенти/ клиенти, като най-впечатляващи сред тях са сведенията на ветерани от войната с посттравматично стресово разстройство (ПТСР), при които ЕМДР терапията е довела до облекчаване на симптомите. Американската психиатрична асоциация отбелязва ЕМДР като ефективен метод за работа с ПТСР, Световна здравна организация също препоръчва ЕМДР като метод за работа с ПТСР.

 

Какво се случва по време на ЕМДР сесия?

 

В настоящето ни има много фактори и обстоятелства, които провокират у нас тревога или напрежение, физически дискомфорт, или повлияват нагласата и мисленето ни. Изследването на тези проявления през ЕМДР ни превежда през различни етапи от живота от ранното детство (дори през истории, които някой ни е разказвал, без да имаме спомен за тях) до провокиращи фактори в настоящето и бъдещите предизвикателства.

ЕМДР работи с минало, настояще и бъдеще. Самата сесия е с продължителност от около 90 минути и протича в осем фази. В хода на една терапевтична сесия клиентът е в пълно съзнание и активно води процеса, с подкрепата на своя терапевт.

ЕМДР терапията е структурирана върху подходи от различни терапевтични школи, сред които когнитивно-поведенческа терапия. Едно от предимствата на този вид терапия е, че тя не се простира дълго във времето, тя е сравнително краткосрочна, защото е фокусирана върху травматични събития. Тя не отговаря на широк спектър от терапевтични цели, затова може да бъде прилагана самостоятелно (фокусирано) или като допълваща към основната терапия.

 

Автор: Милена Маринова, психолог

Източници: https://www.emdr-training-bulgaria.org/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/325717.php

 

Тази статия е написана като част от проучването по проекта ФОРМулирай правата си. В рамките на проекта можете да се запишете за безплатни психологически консултации, които ще се водят от Милена Маринова. Записване за участие през сайта или на тел. 088 9 89 08 75. Консултациите ще се провеждат по график в срок октомври 2019 – януари 2020 г. 

 

* Настоящият продукт стана възможен благодарение на финансовата подкрепа на Български фонд за жените. Продуктът не отразява становището на финансиращата организация и БФЖ не носи отговорност за съдържанието му.